Hướng dẫn nhận gift game Steam

Trong bài, IRG sẽ hướng dẫn bạn nhận gift game Steam.

Cách nhận gift game Steam

Bước 1. Truy cập store.steampowered.com

Bước 2. Nếu Steam Web của bạn không phải Tiếng Anh thì hãy chọn langue > English (Anglais) – góc trên bên phải.
Lỗi Tiếng Pháp này thường gặp trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc.

Bước 3. Click login – góc trên bên phải.

Bước 4. Điền usernamepassword để đăng nhập.

Bước 5. Truy cập email, và tìm mail chứa game bạn đã mua từ shop. Cuối email sẽ có dòng To receive your gift

Bước 6. Click vào link dưới dòng To receive your gift

Bước 7. Click vào nút Accept gift > Add to my library

Cách nhận gift game Steam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *